HR Kutak Mentorski program

Generacija 2024

Generacija 2024 - Prijave za mentije su otvorene!

Mentorski program HR Kutka treću godinu za redom povezuje iskusne HR profesionalce
sa kolegama koji su na početku svoje HR karijere ili žele da u istoj naprave promenu.

Prijave za mentije su otvorene do 30. novembra 2023. godine.

Mentorski parovi će početi sa radom 15. januara 2024. godine.

 

Kroz mentorski program znanje množimo deljenjem, širimo zajednicu i jačamo struku.

Ovde možeš pogledati HR Kutak Mentore!

Mentorski rad je proces tokom kog menti i mentor, radom 1 na 1 rade na znanjima i veštinama koje menti želi da stekne i razvije.

U centru mentroskog rada se nalazi menti, ali i mentori u ovom procesu uče i napreduju, sistematizujući svoje znanje i učeći kako da isto prenesu kolegama koji su na različitom nivou znanja i iskustva.

Mentorski rad je proces gde obe strane uče o sebi, i o svojoj profesiji i iz kog se rađaju nove ideje, veze i saradnje.

Jasno postavljeni ciljevi i agilan plan rada osiguravaju da postoji fokus, kontinuitet i napredak u mentorskom radu, zato su oni prvi korak u našem programu.

HR Kutak mentorski program će trajati tri meseca, a predviđeno je da se mentor i menti sastaju na nedeljnom ili dvonedeljnom nivou.

HR Kutak mentorski program je besplatan!