HR Kutak mentorski program

Generacija 2022

Ove godine u mentorskom programu učestvovaće 32 mentora, koji će raditi sa preko 40 mentija.

Mentorski rad je proces tokom kog menti i mentor, radom 1 na 1 rade na znanjima i veštinama koje menti želi da stekne i razvije.

U centru mentroskog rada se nalazi menti, ali i mentori u ovom procesu uče i napreduju, sistematizujući svoje znanje i učeći kako da isto prenesu kolegama koji su na različitom nivou znanja i iskustva.

Mentorski rad je proces gde obe strane uče o sebi, i o svojoj profesiji i iz kog se rađaju nove ideje, veze i saradnje.

Jasno postavljeni ciljevi i agilan plan rada osiguravaju da posotoji fokus, kontinuitet i napredak u mentorskom radu, zato su oni prvi korak u našem programu.

HR Kutak mentorski program će trajati tri meseca, a predviđeno je da se mentor i menti sastaju na nedeljnom ili dvonedeljnom nivou.

HR Kutak mentorski progam je besplatan!