Our Team

MILA BOLJEVIĆ


Qualification

Contact Info

Filolog hispanista, svetski putnik, zavisnik od muzike, ali pre svega altruista. Želja za radom sa ljudima i pomoć drugima da dostignu svoj pun potencijal je ono što ju je dovelo u HR svet. Uvek van zone komfora u potrazi za novom avanturom koja će joj doneti nova iskustva i poznanstva.