Our Team

NIKOLA LUGONJA


Qualification

Contact Info

Pasioniran „HR champion”. Drugi su me videli u najboljem izdanju pri suočavanju sa složenim izazovima; donošenju praktičnih rešenja; pružanju konstruktivnog „feedback-a”; razvijanju timske kulture.