Our Team

NIKOLA LUGONJA


Qualification

Contact Info

Pasioniran „HR champion”. Drugi su me videli u najboljem izdanju prisuočavanju sa složenim izazovima; donošenju praktičnih rešenja; pružanjukonstruktivnog „feedback-a”; razvijanju timske kulture.