Our Team

NIKOLINA BOŽANOVIĆ


Qualification

Contact Info

Seniorka u munjevitim akcijama kojoj crazy busy više nije kul. Retko se drži definicija, ali definicija reči kutak – kao mesta koje se nalazi između tri površine koje se seku joj se čini kao idealan opis onoga što treba da se dešava u HR-u.